Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Eksistensens usynlige riger 5

Eksistensens usynlige riger


Troen på eksistensens usynlige rige og de væsener, der bor dér, er et andet væsentligt træk ved den islamiske tro. Da vore fysiske sanser er begrænsede, er det ikke klogt fuldstændigt at afvise eksistensen af riger hinsides vore sanser. Dertil kommer, at vi ved så lidt om eksistensen, at det, vi ved, er betragteligt mindre end det, vi ikke ved. Vore videnskaber befinder sig stadig i deres "barndom", og fremtiden vil blive vidne til blændende videnskabelige opdagelser og udvikling.

Videnskaber støttes af teorier og udvikler sig gennem forsøg-og-fejl undersøgelser af disse teorier. Talrige "fastslåede" kendsgerninger blev engang anset for usandfærdige og mange andre "fastslåede" kendsgerninger ved vi nu ikke passede. Uden at stille spørgsmål accepterer vi, uden noget videnskabeligt grundlag, eksistensen af mange ting. Siden tidernes morgen har de fleste mennesker troet på eksistensen af ånd og engle, jinn og Satan. Så det ville forekomme mest videnskabeligt at lade dem eksistere i teorien og derpå undersøge det. Det er uvidenskabeligt at nægte deres eksistens, for så vidt at en sådan afgørelse eller dom må baseres på et konkret bevis. Ingen kan bevise, og dermed videnskabeligt påstå, ikke-eksistensen af eksistensens usynlige rige.

Mange fysiske kvaliteter, som f.eks. varme og kulde, og abstrakte kvaliteter, som skønhed og charme samt følelser af glæde, sorg og kærlighed, kan opleves direkte og til en vis grad måles. Materialisterne forklarer disse med nogle biokemiske processer i hjernen, og nogle forskere (som psykologer og psykiatere) forsøger stadig at forklare dem ved naturlovene og fysik. Vor ikke-fysiske side (vore følelser, overbevisninger, potentialer, begær og så videre, som varierer enormt fra individ til individ, selvom alle har de samme materielle elementer) er alt for dybtgående til at blive forklaret med fysik, kemi eller biologi.

Share this