Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Eksistensens usynlige riger 5

Engle og jinn i denne verden


Engle og jinn kan antage en form og dukke op i denne verden i ethvert væsens skikkelse. Her ser vi bevægelse fra det synlige til det usynlige: vand fordamper og forsvinder i atmosfæren, fast stof bliver flydende eller gas (damp) og materie bliver til energi (nuklear fission). På same måde ser vi en bevægelse fra det usynlige til det synlige: gasser bliver til væsker, fordampet vand bliver til regn (og til sne og hagl) og energi bliver til stof. Og på samme måde kan uhåndgribelige tanker og meninger i vort sind blive håndgribelige i form af bogstaver og ord i essays og bøger.

På en lignende måde klædes usynlige væsener som engle, jinn og andre åndevæsener i en materiel substans, f.eks. luft eller æter, og bliver således synlige. Hvis de, ifølge Imam Shibli, udtaler et af Guds Navne, tillader Han dem, hvis det er Hans Vilje, at antage enhver form, for Navnet fungerer som en nøgle eller et visum, der sætter dem i stand til at antage en form og blive synlige i denne verden. Hvis de prøver på at gøre det uden Guds tilladelse, ved at stole på deres egen kunnen, vil de blive flået i småstykker og gå til grunde.

Når Gabriel kom til Profeten Muhammad, (fvmh), med Åbenbaringer eller Guds Budskaber, viste han sig sjældent i sin originale form. Tværtimod viste han sig ofte som en kriger, en rejsende eller en Ledsager ved navn Dihya. En gang kom han som en rejsende, klædt i hvidt, og med henblik på at instruere Ledsagerne, spurgte han Profeten spørgsmål som: Hvad er tro? Hvad er Islam? Hvad er ihsan (perfekt godhed eller dydens perfektion)? Hvornår er Dommens Dag?

Jinn kan også vise sig som slanger, skorpioner, kvæg, æsler, fugle og andre dyr. Da Profeten, (fvmh), modtog en ed om alliance fra dem i dalen Batn al-Nakhla, ønskede han, at de viste sig for hans samfund enten i deres egen skikkelse eller i andre behagelige skikkelser, ikke i form af skadelige dyr som hunde og skorpioner. Han advarede sit samfund: "Når I ser noget skadedyr i jeres hus, sig da til det tre gange: `For Guds skyld, forlad dette sted´, for det kan være en venligtsindet jinn. Hvis den ikke går sin vej, er det ikke en jinn".

De jinn, der afgav allianceløftet til Guds Budbringer, lovede ham: "Hvis dit samfund reciterer Basmala (I Guds Navn, Den Barmhjertige, den Nådefulde) før alt, hvad de foretager sig samt tildækker deres tallerkener, vil vi ikke røre deres mad eller deres drikke." En anden Tradition siger: "[Efter I har lettet jer] rens jer da ikke med knogler og tørrede gødningsstykker, for de hører til jeres jinn-brødres mad."

Share this