Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Eksistensens usynlige riger 5

Jinns karakteristika


Ordet jinn betyder bogstaveligt noget, der er skjult, eller dækket for vort syn. Som tidligere nævnt, er jinn en art af usynlige væsener. Et kapitel i Koranen har navn efter dem, og i det erfarer vi, at en gruppe jinn lyttede til Profeten Muhammad, (fvmh), og nogle blev troende (72:1-2,11).

Udfra dette kan vi forstå, at jinn er bevidste væsener, der har Guddommelige pligter. De blev skabt før Adam og Eva og havde ansvaret for at kultivere og forbedre verden. Selvom Gud senere erstattede dem med os, fritog Han dem ikke for de religiøse pligter.

Koranen erklærer at jinn blev skabt af røgfri ild (55:15). I et andet vers forklarer den, at denne ild er sviende og trænger helt ind til legemets indre dele (15:27).

Jinn bevæger sig, i lighed med engle, utroligt hurtigt og er ikke bundet af tidens og rummets begrænsninger, hvori vi normalt bevæger os. Men eftersom ånden er mere aktiv og hurtigere end jinn, kan et menneske, der lever på det åndelige plan, og som kan overskride det, vi kender som grænserne for materie og tiden og rummets begrænsninger, være hurtigere og mere aktiv end dem. For eksempel fortæller Koranen at da Profeten Salomon spurgte dem omkring sig om, hvem der kunne bringe ham Dronningen af Saba's (Yemen) trone, var der en jinn, der svarede, at han kunne bringe den inden mødet sluttede, og Profeten Salomon rejste sig. Men en mand med en særlig viden fra Gud, svarede: "Jeg kan bringe dig den hurtigere end du kan nå at blinke", og det gjorde han (27:38-40).

Intet er svært for Gud, den Almægtige. Det er ligeså let for Ham at skabe universet som det er at skabe den mindste partikel.. Han har forsynet mennesker og jinn og engle med den styrke og kraft, der passer til deres opgaver eller pligter. Ligesom Han benytter engle til at overvåge himmellegemerne, tillader Han menneskeheden at herske over Jorden, dominere materien, bygge civilisationer og frembringe teknologi.

Magt og styrke er ikke begrænset til den fysiske verden, ej heller står de i forhold til kropslig størrelse. Vi ser at immaterielle ting er langt stærkere end vældige fysiske enheder. For eksempel er vor hukommelse langt mere rummelig og omfattende end et stort lokale. Vore hænder kan røre ved genstande tæt på, men vore øjne kan tilbagelægge store afstande på et sekund, og vor forestillingsevne kan overskride tid og rum på et øjeblik. Vinde kan rive træer op med rode og ødelægge store bygninger. Et spædt, tyndt planteskud kan kløve klipper og nå frem til sollyset. Kraften i energi, som kan kendes på dens virkning, er åbenbar for enhver. Alt dette viser, at en tings kraft ikke er proportional med dens fysiske størrelse; tværtimod dominerer den immaterielle verden over den fysiske, og immaterielle væsener er langt mere kraftfulde end materielle.

Share this