Forside

2. Hvorfor beder man bøn?


   af Isa Kuyucuoglu

   - Med bøn bestræber man sig på at gøre sine pligter. De fem daglige bønner, der er placeret på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, opleder desuden muslimernes dagligdag i en bestemt rytme. Man føler, at man er nærmere Allah under bøn. Allah har pålagt mennesket at tilbede Ham for dets egen skyld.

     Den barmhjertige og nådige Allah vil selvfølgelig ikke pine eller presse mennesket; man kan sige, at mennesker selv har behov for bøn. Gennem bønnen får man indre fred og og harmoni i tilværelsen.

    Gennem bøn søger man tilflugt hos Allah, hvis barmhjertighed  er uendelig. Man henvender  sig til Allah og beder om hjælp fra Allah gennem bønnen. Man knæler kun foran Allah, så man føler, at Allah er med èn, når man tilbeder Ham.

    Det er også vigtigt at understrege, at man deler sine følelser med andre, når man beder i fællasskab. Bøn forstærker menneskelige følelser. Man elsker andre mennesker og skabninger, fordi alle er skabt af Den store Skaber Allah.