Forside | Bøn

Fredagens Fællesbøn


Fredagens fællesbøn er obligatorisk og et betydningsfuldt islamisk symbol. Guds Budbringer sagde, at Gud forsegler hjerterne hos dem, der tre gange i træk forsømmer den uden nogen gyldig grund (Abu Dawud, "Salat", 215; Tirmidhi, "Salat", 359). Den har også sider, der vedrører det muslimske samfunds politiske frihed og tilstand, og kan ikke bedes alene.

Hvem og Hvornår. Den bedes ved tiden for middagsbønnen, for sidstnævnte bøn bedes ikke om fredagen. Enhver fri, voksen, fornuftig og bofast muslim, som kan møde op, skal komme, medmindre han har en gyldig grund til ikke at komme. Den er ikke obligatorisk for kvinder, børn, de, som har en gyldig grund (f. eks. sygdom, mangel på sikkerhed, ekstrem kulde) samt rejsende.

Forberedelser. Forøg bønnerne, anmodningerne og nedkaldelse af Guds velsignelser og fred over Budbringeren og hans Familie om fredagen, særligt inden Fredagsbønnen. Udfør den store afvaskning (ghusl) og tag de bedste klæder på og den fineste, tilladte parfume. Det anbefales at følge Budbringerens eksempel med at recitere 10 vers fra begyndelsen og slutningen på Surat al-Kahf. Gå også til moskéen i god tid.

Betingelser for Dens Gyldighed. Fredagens fællesbøn har aspekter, der angår det muslimske samfunds politiske frihed, som følger:

  • Den bedes i en by (misr), der har en regering, eller en landsby med mere end 30-40 huse - som ligner en by i sin ydre form.
  • Den skal helst holdes i en central, rummelig moské og ledes af områdets eller byens guvernør eller imam (bønneleder), der er i stand til at lede den, og er blevet udpeget af guvernøren til at gøre det. I en hovedstad skal det helst være præsidenten, der leder bønnen, eller en kyndig imam, han har udpeget.
  • Der skal være mindst tre mennesker, for at de udgør en forsamling efter imamen.

Adhan. Kaldet til bøn (adhan) foretages inden Fredagsgudstjenesten.

Gudstjenesten. Der skal holdes en gudstjeneste inden Fredagsbønnen. Det er imamen, der giver den, stående på en prædikestol. Han indleder den med at prise Gud og nedkalde Guds velsignelser og fred over Hans Budbringer og hans Familie. Dernæst giver han en prædiken, hvori han formaner muslimerne om at gøre gode gerninger, advarer dem mod ondt, rådgiver dem og søger at oplyse dem mentalt og åndeligt og at vejlede dem. Han skal ikke gøre sin prædiken lang. Efter denne del af gudstjenesten, sidder han en stund og derefter rejser han sig, priser Gud og påkalder Guds velsignelser og fred over Guds Budbringer og hans Familie og beder for alle muslimer. Forsamlingen lytter opmærksomt og i stilhed.

Bønner før og efter Fredagsbønnen. Fredagsbønnen består af to rak'at. Det er sunna at bede fire rak'at før den, på samme måde som man beder to rak'at inden middagsbønnen. Efter bønnen anbefales det, at man beder en anden frivillig bøn på fire rak'at.

De lærde har haft nogen tvivl om Fredagsbønnens gyldighed gennem mange århundreder på grund af det muslimske samfunds beskaffenhed. For derfor at være sikre på virkningen af den foreskrevne middagsbøn har de bestemt, at en anden bøn på fire rak'at, ligesom den foreskrevne middagsbøn og med intention om at bede en forsinket middagsbøn, skal bedes før den frivillige bøn på fire rak'at. De råder også til, at man følger denne med en anden frivillig bøn på to rak'at med intention om at bede sunna bønnen for den tid.