Forside | Bøn

Nødvendige (Men Ikke Obligatoriske) Ting For at Fuldstændiggøre Bønnen


  • For at fuldstændiggøre bønnen skal man recitere korrekt, forståeligt og tydeligt; udføre alle de obligatoriske handlinger korrekt og i den rigtige rækkefølge; være i ro; rette kroppen op, når man står, bøjer sig og gør prostration; bøj, gør prostration og stå op efter bøjning og før prostration, og sid mellem prostrationerne mindst lige så længe, det tager at sige Subhana'llah.
  • Medmindre der er en acceptabel forhindring, bør bønnerne gøres i fællesskab.
  • Hvis man beder alene, skal man recitere Surat al-Fatiha og en del af Koranen lydløst i både de obligatoriske og de frivillige bønner, man beder i løbet af dagen. Om natten kan man recitere lydløst eller hørligt. I fællesbøn bør imamen (bønnelederen) recitere hørligt i alle rak'at om morgenen, jumu'a, tarawih og witr bønner samt i de to første rak'at i aften- og sen aftenbønnerne. I alle rak'at i middags- og eftermiddagsbønnerne bør han recitere lydløst, ligeledes den sidste rak'at i aftenbønnen samt de sidste to rak'at i den sene aftenbøn.
  • Man sidder mellem den anden og den tredje rak'at i de bønner, der har tre eller fire rak'at.
  • De obligatoriske handlinger under bønnen bør gøres i rækkefølge, uden at man foretager sig noget andet mellem dem.
    • Man afslutter bønnen ved at hilse til begge sider, idet man siger: as-salamu 'alaykum wa-rahmatu'llah.
  • Man har oprigtighed, ydmyghed og koncentration. Bøn er den vigtigste slags tilbedelse, så den skal udføres på bedst mulige måde. Udover at opfylde de obligatoriske og nødvendige handlinger er bøn i ydmyghed, i yderste oprigtighed og koncentration på Gud, essentiel.