Forside | Bøn

Prostration mens man Reciterer


Enhver, som reciterer et vers af prostration eller hører det, enten under en bøn eller udenfor den, bør recitere takbir, gøre prostration, recitere Subhana Rabbiya'l-A´la tre gange og rejse sig fra prostrationen. Der er 15 sådanne vers i Koranen. Hvis et af dem bliver reciteret under en bøn, skal man gøre prostration uden at afbryde bønnen og derefter fortsætte den.