Forside | Bøn

Sunna Bønnerne


  • Bede to rak'at inden morgenbønnen blev varmt anbefalet og understreget af Guds Budbringer. De udføres ligesom morgengrybønnen, med undtagelse af at man reciterer kortere passager af Koranen efter al-Fatiha.
  • Bede fire rak'at inden middagsbønnen blev højt priset og understreget af Guds Budbringer. De gøres ligesom i middagsbønnen, bortset fra at man reciterer passager fra Koranen efter al-Fatiha i alle rak'at. Han bad også andre to eller fire rak'at efter den foreskrevne bøn, og muslimerne opfordres til at gøre det samme.
  • Det er også varmt anbefalet at bede fire rak'at inden eftermiddagsbønnen. De udføres ligesom i middagsbønnen, bortset fra at man reciterer påkaldelserne af Guds velsignelser, fred og gaver over vor lærer Muhammad og hans Familie efter tashahhud under den første sidden, og bønnen (anmodningen) før al-Fatiha i den tredje rak'at, som man reciterer, når man åbner bønnen efter den indledende takbir.
  • Ligeledes er det varmt anbefalet at bede to rak'at efter aften- og den sene aftenbøn, mens det at bede fire rak'at inden den sene aftenbøn, ligesom ved eftermiddagsbønnen, er en ubetonet sunna bøn.