Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Profetgerning og Profeten Muhammad

11. Jesus i Koranen


Koranen, den sidste af de Guddommelige Bøger, som blev åbenbaret af Skaberen til den Sidste af Budbringerne og har nået os ufordærvet, er en kilde til viden om Jesus, der almindeligvis er ukendt for de fleste, der studerer kristendom. Koranen leder os ikke alene til en bedre forståelse af hvem, han var; men også gennem denne forståelse forøges vor respekt og kærlighed til ham. Den sidste Åbenbaring, der kom nogle og 600 år efter Jesu fødsel, fortæller os, hvad der er vigtigt for os at vide om hans liv og lære, og stadfæster hans rolle som Profet i det perspektiv, som Unitarianerne (Muwahhid'erne) indså, lå bag profeti i sig selv. Koranen giver et perspektiv, som ingen anden kilde kan give:

Og sandelig, Vi gav Moses Bogen og sørgede for at en række Budbringere fulgte efter ham, og Vi gav til Jesus, Marias søn, tydelige beviser og støttede ham med Ren Ånd. (2:87)

Den følgende passage minder os om Budbringernes linie, som Jesus var en del af. Efter at have nævnt Abraham fortsætter den:

Og Vi skænkede ham (Abraham) Isak og Jakob, som Vi vejledte hver især; Vi vejledte Noah i en tidligere tid; og af hans efterkommere David, Salomon, Job, Josef, Moses og Aaron. Således belønner Vi de gode. Og Zakkarias, Johannes, Jesus og Elias, som hver især var af de retfærdige. Og Ishmael, Elisha, Jonas, Lot, som Vi hver især foretrak frem for (andre) skabninger. (6:84-86)

Og listen over Budbringere er på ingen måde fuldstændig, for der er Budbringere, Vi har omtalt for jer før, og Budbringere, Vi ikke har nævnt for jer. (4:164)

Rent faktisk sagde Profeten Muhammad, (fvmh), at Jesus var en af de Profeter, hvor der ikke var nogen grund til strid eller argumentation. Gud siger til Sin Budbringer:

Sig: "Vi tror på Gud og det, der er åbenbaret for os; det, der blev åbenbaret til Abraham, Ishmael, Isak, Jakob og Profeterne blandt Jakobs efterkommere; og det, der blev betroet Moses, Jesus og Profeterne fra deres Herre. Vi gør ingen forskel på dem, og vi har overgivet os til Ham." (3:84)

Gud sendte alle Profeter med det samme formål, og Jesus var ikke forskellig fra dem:

Vi fik Jesus, Marias søn, til at følge i deres fodspor, idet han bekræftede det, der var før ham, og skænkede ham Evangeliet, hvori der er vejledning og lys, bekræftende det, der var før den i Toraen - en vejledning og en formaning til de, der er forsigtige." (5:46)

Jesus, Marias søn, sagde: "Oh, Israels Børn! Se! Jeg er Guds Budbringer til jer, idet jeg bekræfter det, der var før mig i Toraen og bringer de gode nyheder om en budbringer, der vil komme efter mig, hvis navn er Ahmad (den Prisede)." (61:6)

 

Share this