Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Profetgerning og Profeten Muhammad

12. Koranen fortæller om hans fødsel og hans missions natur


(Husk, oh Muhammad) da englene sagde: "Oh Maria, Gud giver dig gode nyheder om et ord fra Ham, hvis navn er Messias, Jesus, Marias søn, strålende i verden og i det Hinsidige og én af dem, bragt nær (til Gud). Han vil tale til menneskeheden fra sin vugge og i sin manddom, og han er en af de retfærdige." Hun sagde: "Min Herre! Hvordan kan jeg få et barn, når ingen mand har rørt mig?" Han sagde: "Således (vil det ske). Gud skaber, hvad Han vil. Hvis Han forordner en ting, siger Han blot til den: 'Vær!', og den er. Han vil lære ham Bogen og visdommen, Torah'en og Evangelierne og vil gøre ham til en Budbringer til Israels Børn, (idet han siger): 'Jeg vil komme til jer med et tegn fra jeres Herre. Se! Jeg former en fugleskikkelse til jer i ler, og jeg ånder ind i den, og den er en fugl, med Guds tilladelse. Jeg helbreder ham, der blev født blind og den spedalske, og genopvækker de døde, med Guds tilladelse. Jeg vil fortælle jer, hvad I spiser, og hvad i oplagrer i jeres huse. Her er sandeligen et tegn for jer, hvis I er sande troende. (jeg kommer) for at bekræfte det, der var før mig i Toraen og gøre noget af det lovligt, som var forbudt for jer. Jeg kommer til jer med et tegn fra jeres Herre, så overhold jeres pligter overfor Herren og adlyd mig. Gud er min Herre og jeres Herre, så tilbed Ham. Dette er en lige vej." Men da Jesus blev bevidst om deres vantro, kaldte han ud: "Hvem vil være mine hjælpere i Guds sag?" Disciplene sagde: "Vi vil være hjælpere i Guds sag. Vi tror på Gud og er vidner på, at vi har overgivet os (til Ham). Vor Herre, vi tror på det, Du har åbenbaret, og følger ham, Du har sendt. Indkald os blandt dem, der vidner (om Sandheden). (3:45-53)

Sådan var Jesus, Marias søn. (Dette er) en erklæring om Sandheden vedrørende det, de tvivler om. Det passer ikke til (Guds Majestæt), at Han skulle tage Sig en søn. Han være priset! hvis Han ønsker Sig en ting, siger Han blot "Vær!" og den er. Og se! Gud er min Herre og jeres Herre. Så tjen Ham. Det er den rette vej. (19:34-36)

De siger: "Gud har taget Sig en søn." Han være priset! Han har ingen behov! Hans er alt, der findes i himlene og alt, hvad der er på jorden. I har ingen bekræftelse på dette. Fortæller I noget om Gud, som I ikke har viden om? (10:68)

De er vitterlig vantro, som siger: "Gud er Messias, Marias søn." Sig: "Hvem kan da gøre noget imod Gud, hvis Han havde ønsket at ødelægge Messias, Marias søn, og hans moder og alle på Jorden?" Overherredømmet over himlene og jorden og alt, der er mellem dem, er Guds. Han skaber, hvad Han vil. Gud kan gøre alle ting. (5:17)

Når Gud siger: "Oh Jesus, søn af Maria, sagde du til menneskene: 'Tag mig og min mor som to guder ved siden af Gud?' vil han sige: '(Må Du) være priset! Jeg ville aldrig sige noget, jeg ingen ret havde til at sige. Hvis jeg plejede at sige det, så ved Du det. Du ved, hvad der er i mit sind, og jeg ved ikke, hvad der er i Dit sind. Du, kun Du, er Kenderen af Skjulte Ting. Jeg talte kun det til dem, som Du befalede mig (at sige): "Tilbed Gud, min Herre og jeres Herre." Jeg var vidne for dem, mens jeg levede blandt dem, og da Du tog mig, var Du Vogter over dem. Du er Vidne til alle ting. Hvis Du straffer dem, er de Dine slaver, og hvis Du tilgiver dem (er de Dine slaver). Du, kun Du, er den Ærede med uimodståelig magt, den Viise." (5:116-18)

Nogle jøder siger: "Ezra er Guds søn," og de kristne siger: "Messias er Guds søn". Det er det, de siger med deres munde. De efterligner udtalelser fra gamle dages vantro. Gud (Selv) kæmper mod dem. Hvor er de perverse! De har taget herrer ved siden af Gud, deres rabbinere, deres munke og Messias, Marias søn, når de fik ordre til blot at tilbede Én Gud. Der er ingen gud udover Ham. (9:30-31)

Oh, Bogens Folk! Overdriv ikke i jeres religion, eller sig noget som helst om Gud andet end Sandheden. Messias Jesus, Marias søn, var blot en af Guds Budbringere, og Hans ord, som Han videregav til Maria, og en ånd fra Ham. Så tro på Gud og Hans Budbringere, og sig ikke "Tre" - Stop! (Det er) bedst for jer! Gud er kun Én Gud. Det er langt fra Hans Majestætiske natur at have en søn. Alt, hvad der er i himlene og på jorden er Hans. Og Gud er tilstrækkelig som Forsvarer. Messias vil aldrig fnyse ad at blive Guds slave, ej heller vil de favoriserede engle. Enhver, som fnyser ad sin tjeneste og er stolt, alle dem vil Han samle til Sig Selv. Angående dem, der troede og gjorde gode gerninger, til dem vil Han betale deres løn til fulde og lægge til dem af Hans rigdom. Angående de, som var hovmodige og stolte, vil Han straffe dem med en smertefuld dom, og de vil ikke kunne finde nogen beskyttende ven eller hjælper imod Gud. (4:171-73)

Share this