Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Profetgerning og Profeten Muhammad

13. Konklusion


Troens Hovedsætninger

Gud er Én uden nogen partnere. Navnet "Allah", Hans særlige navn, kan ikke bruges om nogen eller noget andet.

Han eksisterer evindeligt uden at komme ind i eksistensen. Han er den Evige uden begyndelse og varer ved uden ende.

Der er intet som Ham. Han er Skaberen, hverken skabt eller del af Hans skabelse. Han avler ikke og er ikke Selv avlet.

Han kan ikke fattes i nogen menneskelig terminologi eller kvalitet, og inkarnerer ikke. Han er forskellig fra ethvert skabt væsen.

Han ved; men ikke på samme måde, som vi ved; Han har Magt; men ikke som vi har magt; Han ser, men ikke som vi ser; Han hører, men ikke som vi hører; og Han taler, men ikke som vi taler. Vi taler ved hjælp af vore taleorganer og lyde, hvorimod Gud, den Højeste, taler uden organer eller lyde. Han har hverken nogen krop eller substans, eller tilfældig ejendom eller grænse, hverken modsat eller lige eller lignende.

Der findes ingen gud udover Ham. Han er den Ene, ikke i numerisk forstand, men forstået på den måde, at Han har ikke nogen partner. Han er det Evige Tilflugtssted. Han har absolut kontrol over alting og intet har kontrol over Ham. Intet kan være uafhængigt af Ham bare i et øjeblik.

Intet kan overvælde Ham. Ingen restriktioner eller grænser kan sættes for Ham. Han har ingen dele eller lemmer og kan ikke rummes i de seks retninger, som alle skabte ting er.

Intet væsen i hele universet er værdigt til tilbedelse, udover Ham.

Intet sker uden at Han ønsker, det skal ske.

Han lever, og dør aldrig, er evigt aktiv og sover aldrig.

Han skaber, uden at have behov for det og sørger for Sin skabelse, uden nogen anstrengelse.

Han forårsager død uden frygt, genopretter liv uden vanskelighed.

Han har magten til at gøre hvad som helst. Alt er afhængigt af Ham, og Han behøver intet. Der er intet som Ham.

Han beordrede Sine skabninger til at adlyde Ham og forbød dem at være ulydige.

Han er Højt Hævet over at have modsætninger eller lige.

Ingen kan undslippe Hans forordning, forsinke Hans befaling eller overtrumfe Hans anliggender.

Muhammad, (fvmh), er Hans udvalgte Tjener, foretrukne Profet, Hans Budbringer, som Han er godt tilfreds med, og Profeternes Segl.

Enhver påstand om Profetgerning efter ham er løgn og bedrag.

Han er blevet sendt til jinn og menneskeheden med sandhed, vejledning, lys og illumination.

Koranen er Guds ord, som Han åbenbarede for Sin Budbringer. Alle muslimer accepterer den som absolut sandhed.

Profeterne, fred og velsignelser være med dem, er fri for alle større og mindre synder, vantro og alt, der er afskyeligt. Alle ubetydelige fejl, de måske begår, forårsager, at de øjeblikkeligt bliver korrigeret af Gud.

Gud tog Abraham som en nær ven, og Han talte direkte til Moses.

Vi tror på englene, Profeterne og Bøgerne, der er åbenbaret til Budbringerne, og vi er vidner på, at de alle fulgte den klare Sandhed.

Vi kalder folkene i vores qibla for muslimer og troende, så længe de anerkender det, Profeten bragte og accepterer alt det som sandhed, han sagde og fortalte os om. Vi anser ingen af dem som vantro på grund af en eller anden fejl, de måske har begået, så længe de ikke betragter denne handling som lovlig.

Et menneske går først ind i vantro, når det benægter det, der førte ham eller hende til det.

Hvad end Profeten, må fred være med ham, sagde om Shari'a og forklaringen (på Koranen og Islam) er sande.

Gud elsker alle de troende, og de ædleste blandt dem er i Hans øjne dem, der er mest lydige, og som følger Islam nærmest.

Tro består af tro på Gud, Hans engle, Hans Bøger, Hans Budbringere, den Sidste Dag (sammen med Genopstandelsen og Dommens Dag) og tro på Guddommelig Skæbne og Forordning (inklusive menneskets frie vilje).

Vi gør ingen forskel på Budbringerne og accepterer det, de alle har bragt, som sandt.

Gud, Vogteren over de, som erkender Ham, vil ikke i det Hinsidige behandle dem på samme måde, som Han vil behandle dem, som benægter Ham, er berøvet Hans vejledning og ikke har kunnet opnå Hans beskyttelse. Oh Gud, Du er Beskytteren af Islam og dens folk. Gør os faste i Islam indtil den dag, vi møder Dig.

Vi følger Profetens Sunna og det muslimske samfund og undgår afvigelse, forskelle og opdelinger.

Menneskers handlinger er skabte (blevet givet ydre eksistens i den materielle verden) af Gud; men tilegnes (gøres) af menneskene selv.

Vi accepterer ikke noget af det, spåmænd og sandsigere siger, som sandt; ej heller accepterer vi påstande fra dem, der påstår noget, der går imod Bogen, Sunna og det muslimske samfunds (umma) enighed.

Vi er enige om at den sande og rette vej, at holde sammen og at adskillelse er afvigelse og lidelse.

 

Share this