Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Profetgerning og Profeten Muhammad

4. Og hvad var hans Budskab?


Pludseligt forandredes han mærkbart. Hans hjerte, nu illumineret af Guddommeligt Lys, havde den kraft, han havde længtes efter. Han forlod den hules indelukke, som han jævnligt besøgte for at trække sig tilbage, og han gik ned til sit folk og henvendte sig til dem i følgende tone:

De afguder, I dyrker, er intet andet end humbug, så hold op med at tilbede dem. Ingen person, stjerne, træ, sten eller ånd har fortjent jeres tilbedelse. Bøj ikke jeres hoveder for dem i tilbedelse. Hele universet tilhører Gud, den Almægtige. Han alene er Skaberen, Ernæreren, Opretholderen og derfor den virkelige Øverste, Som alle burde bøje sig for, og Som er værdig til jeres bønner og lydighed. Så tilbed Ham alene og adlyd Hans befalinger.

De tyverier og plyndringer, mord og voldtægter, uret og grusomheder og alle de onder, I udøver, er synder i Guds øjne. Forlad jeres onde veje. Tal sandheden. Vær retfærdige. Dræb ikke nogen, for enhver, der uretfærdigt dræber en anden, er som en, der har dræbt hele menneskeheden og enhver, der frelser en anden er som en, der har frelst hele menneskeheden (5:32). Begå ikke røveri, men tag jeres legale del og giv det, der tilkommer andre på en retfærdig måde.

Anbring ikke andre guddomme ved siden af Gud, ellers vil I blive forbandet og forladt. Hvis én eller begge af jeres forældre når høj alderdom og bor hos jer, tal da kun til dem med respekt og ud af barmhjertighed, vær ydmyg overfor dem. Giv jeres slægtninge deres del. Giv til den nødlidende, den rejsende og vær ikke ødslende. Slå ikke jeres børn ihjel på grund af frygt for fattigdom eller af andre grunde. Undgå hor, for det er uværdigt og ondt. Lad de forældreløses og svages ejendom i fred.

Opfyld pagten, for I vil blive udspurgt om den. Lad være med at snyde, når I afvejer og udmåler varer. Følg ikke efter det, I ikke har viden om, for jeres ører, øjne og hjerte vil blive spurgt om dette. Gå ikke arrogant omkring, for I vil aldrig kunne rive jorden åben eller nå bjergene i højde. Tal venlige ord til hinanden, for Satan bruger kraftige ord for at skabe strid. Vend ikke din kind til andre i vrede og bitterhed eller gå rundt i landet med uforskammethed.

Gud elsker ikke de, som praler, så vær beskedne i fremtoning og dæmp jeres stemmer. Gør ikke grin med andre, for de er måske bedre end jer. Find ikke fejl hos hinanden og lad være med at kalde hinanden stødende øgenavne. Undgå det meste af mistanke, for megen mistanke er en synd. Udspionér ikke hinanden og lad være med at sladre. Vær standhaftige følgere af retfærdighed og vidner for Gud, om det så er imod jer selv eller jeres forældre og slægtninge, uanset om de er rige eller fattige. Afvig ikke på grund af griller. Vær trofaste vidner for Gud i retfærdighed og lad ikke jeres had mod andre forføre jer til at blive uretfærdige mod dem.

Hold jeres raseri tilbage og undskyld andre deres fornærmelser. Gode og onde gerninger er ikke lige, så afvis en ond gerning med en god, så I begge kan overvinde jeres fjendskab og blive loyale venner. Svaret på en villet ondskab er en tilsvarende ond handling; men enhver, som undskylder og tilgiver den, der gør ondt, med venlighed og kærlighed, vil blive belønnet af Gud. Undgå alkohol og hasardspil, for Gud har forbudt dem.

I er mennesker, og alle mennesker er lige i Guds øjne. Ingen fødes med en skamplet i ansigtet eller en æreskrans om halsen. De eneste høje og ærede mennesker er de Guds-bevidste og fromme, sande i ord og gerninger. Udmærkelser ved fødsel og racens strålekrans er ikke kriterier for storhed og ære.

På en dag, efter I er døde, vil I fremstå foran en Øverste Domstol og gøre regnskab for alle jeres handlinger, hvoraf ingen kan skjules. Jeres livs optegnelser vil være en åben bog for Gud. Jeres skæbne vil blive afgjort af jeres gode eller dårlige handlinger. I retssalen hos den Sande Dommer - den Alvidende Gud - kan der ikke være nogen uretfærdig forfordeling eller favoriseren. I kan ikke bestikke Ham, og jeres stamtræ eller forældreskab vil blive ignoreret. Sand tro og gode gerninger vil alene gavne jer til den tid. De, som har gjort dem til fulde, skal bo i den evige lyksaligheds Himmel, mens de, der ikke gjorde det, skal bo i Helvedes ild. 24

 

Share this