Forside | Tilbedelse

Adhan (Kald til Bøn)


Adhan kalder muslimerne til bøn. Selvom den kun består af få ord, dækker den troens essens, udtrykker islamisk praksis, er en form for tilbedelse og er et af Islams kollektive symboler, der viser, at det sted, den høres, er muslimer. Den udføres ved begyndelsen af hver foreskreven bøns tidsramme, og bør gøres af den mand, der kan gøre det på den bedst mulige måde. Selv hvis man udfører bønnen alene, tilrådes man på det kraftigste at gøre den før man begynder at bede.

Orden i adhan er som følger:

Allahu Akbar (Gud er den Største); 4 gange.

Ashhadu an la ilaha illa'llah (jeg bevidner at der ikke er nogen gud udover Gud): to gange.

Ashhadu anna Muhammadan Rasulu'llah (jeg bevidner, at Muhammad er Guds Budbringer): to gange.

Hayya 'ala´s-salah (kom her, til bøn): to gange.

Hayya 'ala'l-falah (kom her, til frelse): to gange.

Allahu Akbar (Gud er den Største): to gange.

La ilaha illa'llah (jeg bevidner, at der ikke er nogen gud udover Gud): én gang.

Adhan for daggry (tidlig morgen) bønnen indeholder as-salatu khayrun mina'n-nawm (bøn er bedre end søvn) [to gange] efter hayya 'ala'l-falah (kom her, til frelse). Guds Budbringer anbefaler på det stærkeste, at vi beder, når vi har gjort adhan.

Share this