Forside | Tilbedelse

Bønnens betydning og vigtighed


De foreskrevne bønner (salat) er Islams søjler. For fuldt ud at forstå deres vigtighed, tænk da over denne lignelse: En hersker giver hver af sine to tjenere 24 guldmønter og sender dem til en smuk gård, der ligger to måneders rejse borte. Han siger til dem: "Brug disse penge på at købe jeres billetter, jeres forsyninger og hvad, I får brug for, efter I er ankommet. Når I har rejst en dag, vil I nå en transitstation. Vælg en transportmåde, I har råd til."

Tjenerne tager afsted. Den ene bruger kun ganske få penge, før de når stationen. Han bruger sine penge så klogt, at hans herre forøger dem tusind gange. Den anden tjener spiller de 23 af de 24 pengestykker bort, inden de når stationen. Den første tjener tilråder den anden: "Brug den sidste mønt til at købe dig en billet for, ellers vil du blive nødt til at gå og lide sult. Vor herre er gavmild. Måske vil han tilgive dig. Måske kan du tage et fly, så vi kan nå gården på en dag. Hvis ikke skal du gå til fods og udholde 2 måneders sult, mens du krydser ørkenen." Hvis han ignorerer sin vens råd, kan enhver se, hvad der vil ske.

Lyt nu til forklaringen, I af jer, der ikke beder, såvel som du, min egen sjæl, der ikke er tilbøjelig til bøn. Herren er vor Skaber. Én af tjenerne symboliserer de religiøse mennesker, som beder med iver, den anden repræsenterer folk, der ikke bryder sig om at bede. De 24 mønter er døgnets 24 timer. Gården er himlen, transitstationen er graven og rejsen går fra graven til det evige liv. Folk gennemfører rejsen på forskellig tid, afhængigt af deres gerninger og adfærd. Nogle af de virkeligt hengivne rejser 1000 år på en dag som et lyn, mens andre rejser 50 000 år med forestillingens kraft. Koranen hentyder til denne sandhed i 22:47 og 70:4.

Billetten er de foreskrevne bønner, som alle kan udføres på en time. Hvis du tilbringer døgnets 23 timer med verdslige ting og ikke reserverer den sidste time til de foreskrevne bønner, er du en ufornuftige menneske. Du bliver måske fristet til at bruge halvdelen af dine penge på et lotteri, hvor 1000 mennesker spiller med. Din chance for at vinde er altså 1:1 000; mens de, der beder, har en chance på 99 % for at vinde. Hvis ikke du i det mindste bruger én mønt på at vinde en uudtømmelig skat, er der tydeligvis noget i vejen med dig.

Bøn beroliger sjælen og sindet og er let for legemet. Dertil kommer, at den rette intention ændrer vore gerninger og adfærd til tilbedelse. Derved bruges vort korte liv for det evige livs skyld i den næste verden, og vort flygtige liv opnår en slags permanens.

De foreskrevne bønner er religionens søjle og den bedste af gode gerninger. Én, der ikke udfører dem, kan ikke være med til at bygge religionens bygning på troens fundament. Ethvert fundament, hvorpå der ikke blev bygget noget, risikerer at blive fjernet. Budbringeren, (fvmh), belærte om, at den er som en flod, der løber ved siden af éns hus. Den, der bader i den fem gange om dagen, bliver renset for alt smuds (der kan være kommet på én i løbet af tiden mellem dem). Han lærte os også, at de foreskrevne bønner kan tjene som en udsoning for de mindre synder, man måske har begået mellem bønnerne (Muslim, "Tahara", 16).

Koranen fastslår, at de foreskrevne bønner forebygger, at man begår uanstændigheder og andre slags onde gerninger (29:45). Desuden tjener de som anger og anmodning om Guds tilgivelse. På samme måde kan enhver god gerning, udført lige efter en ond, medføre tilgivelse. Så det er yderst tilrådeligt at gøre en godt, lige efter man har begået en slet handling. Ligesom de foreskrevne bønner, kan en sådan adfærd også holde en fra at gøre yderligere skade.

Bøn synes at være et strengt krav; men i virkeligheden giver den ubeskrivelig fred og ro. De, som beder, reciterer ashhadu an la ilaha illa Allah (Jeg bevidner, at der ikke er nogen gud udover Gud). Kun Han kan give skader eller gavn. Han er den Viise, Som ikke gør noget nyttesløst; den Barmhjertige, Hvis barmhjertighed og overflod er overvældende. De troende ser i hver en begivenhed, i kraft af deres tro, en dør til Guds Barmhjertigheds rigdomme og banker på den ved hjælp af anmodning. Idet de indser, at deres Herre og Opretholder kontrollerer alle ting, søger de tilflugt i Ham. Ved at lægge deres tillid i Gud og fuldstændig overgiver sig til Ham, modstår de det onde. Deres tro giver dem fuldstændig tillid.

Som enhver god gerning opstår tapperhed fra tro på Gud og loyalitet overfor Ham. Som enhver dårlig gerning, opstår fejhed fra vildledning. Skulle Jorden springe i luften, ville disse Guds tjenere med sandt illuminerede hjerter, ikke være forskrækkede - de ville måske endda betragte det som et slående udtryk for den Evigt Efterstræbtes Kraft. En rationalistisk, men ikke-troende tænker vil måske skælve ved synet af en komet, bange for at den skulle ramme Jorden.

Vor egen evne til at opfylde vore endeløse krav er ubetydelig. Vi trues af plager, vor egen styrke ikke kan modstå. Vor styrke er begrænset til det, vi kan nå; men vore ønsker og forlangender, lidelser og sorger er ligeså vidtrækkende som vor forestillingsevne.

Enhver, der ikke er fuldkommen blind overfor sandheden, forstår, at vor bedste mulighed er at overgive os til Gud, at tilbede, tro og have tillid til Ham. En sikker vej må foretrækkes frem for en farlig, selv én med en meget lav sandsynlighed for sikker passage. Troens vej fører én frem til endeløs lyksalighed med næsten 100 % sikkerhed; derimod er vantroens og overskridelsernes vej ikke profitabel og fører med næsten 100 % sikkerhed til endeløse tab. Selv de, der rejser ad den, er enige i denne sandhed, ligesom talløse eksperter og indsigtsfulde og tænksomme mennesker er det.

Man kan konkludere, at ligesom den næste verdens lyksaligheder, er lykken i denne verden afhængig af underkastelse til Gud og at være Hans hengivne tjener. Så pris Ham altid ved at sige: "Priset være Gud for lydighed og succes på Hans vej" og tak Ham for, at vi er Hans troende og tilbedende tjenere.

 

Share this