Forside | Tilbedelse

De obligatoriske handlinger under bønnen


Fastsæt intentionen om at foretage en specifik bøn. Bukhari, Muslim og Abu Dawud fortæller fra 'Umar, at Guds Budbringer sagde: "Handlinger bliver bedømt i henhold til intentioner. Man bliver belønnet for ligegyldigt hvad, man havde intention om at gøre. Enhver, der emigrerer for Guds og Hans Budbringer, har emigreret for Gud og Hans Budbringer; enhver, der emigrerer, for at få fat i noget verdsligt eller for at gifte sig, har emigreret for det, de havde intention om." (Bukhari, "Bed'ul-Wahy", 1; Muslim, "Iman", 155) således er intentionen målet og formålet med noget. Det er en holdning i hjertet og behøver ikke at blive sagt højt. Det er derfor, Profeten og hans Ledsagere aldrig udtalte deres intentioner.

Fremsig den indledende takbir og begynd bønnen. Når Guds Budbringer stod i bøn, stod han ret, løftede hænderne op til ørerne, og med hænderne mod qibla sagde han: "Allahu Akbar".

Stå op, mens man reciterer Surat al-Fatiha (Koranens Åbningskapitel) og et udvalg af vers. Man skal stå op under de obligatoriske bønner, hvis det overhovedet er muligt. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, kan man bede siddende eller, hvis selv det ikke kan gøres, mens man ligger på højre side. Fødderne skal være let adskilte, når man står i bøn. De frivillige bønner kan bedes siddende, men at stå op vil give større belønning.

Reciter Surat al-Fatiha og en anden del af Koranen. Dette er obligatorisk i de to første ra'kat (runder) af de obligatoriske bønner og i hver rak'at af nødvendige (wajib), anbefalede (sunna) og frivillige (nafila) bønner. I den sidste runde (d.v.s. den tredje rak'at i aftenbønnen og de sidste to rak'at af den obligatoriske middagsbøn, eftermiddagsbøn og sene aftenbøn) foretrækkes det at recitere Surat al-Fatiha; men man kan glorificere (Subhana'llah), prise (al-hamdu li'llah), ophøje (Allahu akbar) og erklære Hans Ethed (La ilaha illa'llah). Den del, der reciteres efter Surat al-Fatiha, bør være mindst lige så lang, som den korteste sura (Surat al-Kawthar). Man kan ikke bruge en oversættelse af Koranen til bøn, for Koranen er sammensat af både dens betydning og dens ordlyd og er fra Gud både med dens mening og dens ordlyd.

Bøj fremover og hold denne stilling (ruku') i nogen tid (længe nok til at sige "Subhana'llah" tre gange). Denne ruku' stilling består i at bøje sig frem og holde fast i knæene med håndfladerne med fingrene delvist spredt. Man holder denne stilling, indtil man har fået "ro". Man skal holde ryggen ret, mens man bøjer sig.

Prostration (sujud). Guds Budbringer forklarer: "Lig i prostration, indtil I er rolige i prostrationen, sæt jer derefter, indtil I er faldet til ro (i jeres sidden), og læg jer derefter i prostration, til I er rolige i jeres prostration." Den første prostration, derefter sidden, den anden prostration og ro i alle disse handlinger er obligatorisk i hver rak'at af enhver type bøn, man beder. Bukhari fortæller ("Ezan", 133, 134, 137) fra Guds Budbringer, vedrørende de kropsdele, der skal berøre jorden under prostration, at han sagde: "Jeg er blevet beordret at ligge i prostration på syv legemsdele: panden (og han pegede også på sin næse), hænderne, knæene og føddernes ender."

Den sidste sidden og recitation af tashahhud. I bønnens sidste rak'at skal man sidde længe nok til at recitere tashahhud før afslutningen af bønnen, som udføres ved at hilse ved at vende hovedet til højre og derpå til venstre og sige: "As-salamu 'aleikum wa rahmatu'llah" (må fred og Guds nåde være med jer). Mens man sidder ned, siger man tashahhud elle tahiyyat. Det er nødvendigt at recitere ord af salat wa salam (Guds fred og velsignelser) over Muhammad og hans Familie.

 

Share this