Forside | Tilbedelse

`Eid (Religiøse Fest Dage) Bønner (Salat al-'Idayn)


De to 'Eid bønner anses som nødvendige (wajib), og bedes på de to årlige festdage: 'Eid al-Fitr (der markerer Ramadanens slutning) og 'Eid al-Adha (den 10. Dhu al-Hijja, Offerdagen). Den første varer 3 dage og den sidste 4.

De Religiøse Festdage. De dage besøger muslimerne hinanden, lykønsker og giver gaver og viser større gavmildhed ved at ære de ældre og glæder de nødlidende og børn især. De morer sig indenfor de religiøse og moralske grænser, beskæftiger sig med at recitere Koranen, nævne Guds Navne og bønner. Det tilrådes at udføre ghusl (stor afvaskning) og bære sine bedste klæder og religiøst tilladt parfume. På Offerdagen ofrer de kvæg, får eller geder til Gud som et offer, som det vil blive forklaret nedenfor.

Bønnen. 'Eid bønnerne kan bedes fra når solen er tre spyd over horisonten (omtrent tre kvarter efter solopgang) til den når sit zenit. Alle mænd, kvinder (uagtet ægteskabelig stand, alder eller om de har menstruation) samt børn går hen til bedestedet. Menstruerende kvinder deltager ikke i bønnen. Der er ingen adhan eller iqama, som der er i Fredagsbønnen.

At bede 'Eid bønnen. 'Eid bønnen består af to rak'at og bedes ligesom Fredagsbønnen bortset fra nogle ekstra takbir (Allahu akbar [Gud er den Største]). Ligesom ved andre bønner gør imamen og forsamlingen intentionen og den indledende takbir og beder derefter anmodningen (supplikationen) i stilhed. Efter anmodningen og før recitationen af al-Fatiha leder imamen forsamlingen i tre ekstra takbir ved at løfte hænderne, mens han fremsiger den første takbir. Efter de første to takbir sænker de armene lidt, og efter den tredje holder de hænderne under navlen og begynder at recitere al-Fatiha. Efter at have gjort den første rak'at færdig og recitation af al-Fatiha og en anden passage fra Koranen i den anden rak'at leder imamen forsamlingen i ekstra takbir igen. Denne gang siger de fire takbir og lader armene falde efter de første tre, bøjer de sig efter den fjerde. Derpå gør de bønnen færdig.

Gudstjeneste. Efter bønnen giver imamen en prædiken, på samme måde som han gør ved en Fredagsbøn.

Takbir under 'Eid. Muslimer skal ophøje Gud på Offerfest dagene ved at sige: Allahu akbar, Allahu akbar; la illaha illa'llahu wa'llahu akbar; Allahu akbar wa li'l-lahi'l-hamd (Gud er den Største, Gud er den Største. Der er ingen anden guddom end Gud, og Gud er den Største. Gud er den Største og til Ham går al pris.). Det siges efter hver foreskrevet bøn efter daggry bønnen dagen før Festdagen, og slutter efter eftermiddagsbønnen på 'Eids fjerde dag.

 

Share this