Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Eksistensens usynlige riger 5

Engle og andre usynlige væsener


Engle er rent åndelige væsener, som står for det udelukkende gode aspekt i tilværelsen, medens Satan og hans efterkommere repræsenterer det rent onde aspekt. Gud er Én og Uendelig, uden modsætning. Alle andre væsener og eksistenser har en modsætning. Da vi har to modsatrettede aspekter i vor natur, den ene bøjer sig mod det gode og den anden mod det onde; engle repræsenterer det gode aspekt, mens Satan repræsenterer det onde. Englene inviterer os til vort rene åndelige eller "englelignende" aspekt, mens Satan forsøger at forføre os ved at friste os til at gøre ondt. Den deraf følgende kamp i hvert individ, og i universet som helhed, har stået på siden tilværelsens begyndelse. Alle føler en påvirkning til at gøre det gode og det onde på samme tid. Den førstnævnte kommer fra englene eller vor uforurenede ånd; den sidstnævnte fra Satan i samarbejde med vort kødelige selv, som repræsenterer vort dyriske aspekt.
Vi accepterer eksistensen af naturlove og kræfter uden at spørge og går endda så vidt som at tilskrive dem årsagerne til alt, hvad der sker i universet. Vi påstår, at et lillebitte frø, der vokser op til et kæmpestort, indviklet træ, skyldes loven om spiring og vækst i det frø, og universets utrolige balance skyldes lovene om tiltrækning og frastødning. Men vi ignorerer den absolutte vilje, viden, magt og visdom, der er nødvendig for selve eksistensen af universet, dets virke og balance. Den Enestående, Som har absolut Vilje, Viden, Magt og Visdom, har så kraftfulde usynlige væsener som vinde eller orkaner (til Sin rådighed) og andre, der er langt stærkere end end naturkræfter og -love. Disse væsener er engle.
Udover religiøse lærde er næsten alle muslimske filosoffer og endog orientalske filosoffer enige i eksistensen af engle og alle slags åndelige væsener, selvom der er forskelle på hvad de kaldes. Alle Profeter, i alt 124 000 ifølge pålidelige religiøse kilder, fortæller enstemmigt, at engle og åndevæsener, jinn og Satan eksisterer. Alle helgener og religiøst lærde er enige i dette usynlige riges eksistens. Vi behøver vel næppe at nævne, at to specialister på et område er bedre end tusinder ikke-specialister. Dertil kommer, at det er en fastslået kendsgerning, at når en gang en sag er blevet bekræftet af to mennesker, har tusinders benægtelse ingen vægt. Yderligere accepterer alle religiøse mennesker og næsten alle religioners tilhængere enstemmigt disse væseners eksistens.
Alle Guddommelige Skrifter fortæller om eksistensen af åndelige væsener og menneskets ånd, og historien om Satan og hans snarer for at forføre os findes i dem alle. Og allermest kan man tvivle på Koranens beretning og Profeten Muhammads (fvmh) vidnesbyrd og oplevelser? Beviset på Koranens Guddommelige forfatterskab, Profetgerningens mission og Muhammads Profetgerning samt alle andre Profeter, må fred være med dem, beviser ligeledes dette usynlige riges eksistens og dermed eksistensen af ånden, englene, jinn og Satan.
Den bedste og mest rationelle måde at fastslå eksistensen af sådanne væsener er forklaret af Islam, beskrevet af Koranen og blev set af Profeten (fvmh) under hans Opstigning gennem himlene. Koranen forklarer englenes eksistens så fornuftigt, at enhver kan forstå det. Den fortæller, at vi er et fællesskab, der har ansvaret for at udføre de Guddommelige Befalinger, som strømmer ud fra den Guddommelige Attribut af Tale; og englene er et fællesskab, hvis "arbejderklasse" udfører naturens Guddommelige Love, som strømmer ud fra den Guddommelige Attribut af Vilje. De er Guds beærede tjenere, som gør alt, hvad Han forlanger. Eksistensen af engle og andre åndelige væsener kan etableres ved at bevise eksistensen af en individuel engel, for at nægte dem svarer til at benægte arten selv. Derfor kræver det, at man accepterer individet, at man accepterer arten.
Der har dannet sig en enighed blandt tilhængere af religioner, om at der altid har været nogle, der kan se og konversere med engle, jinn, Satan og andre åndevæsener. Derfor kan vi konkludere, at religiøs tro på eksistensen af sådanne væsener er baseret på de erfaringer, Profeterne og andre hellige personer har haft med dem. Pålidelige kilder har fortalt om sådanne møder.
Share this