Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Guddommelig Bestemmelse og Skæbne og Menneskets Frie Vilje

Guddommelig Bestemmelse og Skæbne og Menneskets Frie Vilje


Det ord i Koranen, der oversættes til "skæbne", er qadar. Andre betydninger, der kan udledes af dette ord, er "Beslutsomhed", "at give et bestemt mål og form", "at dele" og "bedømme". Muslimske lærde indenfor Islam definerer det som "Guddommeligt mål", "fastsættelse" og "bedømmelse i skabelsen af ting".

På en måde betyder Bestemmelse og Skæbne det samme. Men på en anden måde betyder Skæbne at forudfastlægge eller forordne forud, mens Bestemmelse betyder at udføre eller sætte i værk. For at være mere præcis, betyder Skæbne, at alt, der eksisterer, fra subatomare partikler til universet som helhed, er kendt af Gud, den Almægtige. Hans viden indbefatter alt rum og al tid, mens Han Selv er fuldstændigt fri af dem begge. Alting eksisterer i Hans Viden, og Han tildeler hver en bestemt form, livslængde, funktion eller mission og bestemte karakteristika.

Tænk over følgende analogi: Forfattere har en fuld og nøjagtig viden om den bog, de vil skrive, og arrangerer dens kapitler, afsnit, underafsnit, sætninger og ord, før de skriver den. På den måde er Skæbne næsten identisk med Guddommelig Viden eller er en titel på Guddommelig Viden. Derfor kaldes den også for den "Højeste Bevarede Tavle" (eller den "Manifesterede Optegnelse"). Skæbne betyder også, at Gud laver alle ting i henhold til et bestemt, særegent målforhold og i nøjagtig balance:

Allah ved, hvad enhver kvinde bærer (i sit moderskød), og hvad moderskødene lader mindskes, og hvad de lader vokse. Og alle ting har et fastsat mål hos Ham. (13:8)

Solen og månen (bevægere sig) efter (bestemte) tidberegninger. Og (også) planter og træer underkaster sig (Allahs vilje). Han har hævet himlen og anbragt (lovmæssighedens) vægt. Så at I ikke skal overskride hvad (retfærdighedens) vægt, så vej (alle ting) i overensstemmelse med retfærdigheden og formindsk ikke (retfærds) mål. (55:5-9)

Universets nøjagtige mål og ligevægt, orden og harmoni, såvel som alt det, det indeholder, viser tydeligt, at alting er fastlagt og opmålt, skabt og regeret af Gud, den Almægtige. Derfor eksisterer Guddommelig Skæbne. Påstande såsom eksistensen af determinisme, som mange mennesker vedkender sig, endda nogle marxister, for at forklare sådan en iøjefaldende universel orden og virkemåde, er forsigtige indrømmelser af Skæbne. Men her må vi gøre et punkt klart: Ifølge Islam kan absolut determinisme ikke bruges i sammenhæng med menneskets handlinger.

Alle frø, målsatte og proportionerede former samt universets ekstraordinære orden og harmoni, der er fortsat gennem milliarder af år uden nogen afbrydelse eller afvigelse fra kursen, demonstrerer, at alting sker i henhold til Gud, den Almægtiges absolutte bestemmelse. Hvert et frø eller æg er som en beholder, dannet af Guddommelig Kraft, hvori den Guddommelige Skæbne indsætter plantens eller det levende væsens fremtidige livshistorie. Guddommelig Kraft benytter atomer eller partikler i henhold til det målforhold, der er fastsat af Guddommelig Skæbne, til at omdanne hvert frø til en bestemt plante og hvert befrugtede æg til et specifikt levende væsen. Det betyder, at disse væseners fremtidige livshistorie, såvel som de principper, der hersker over deres liv, på forhånd er nedskrevet i frøet eller det befrugtede æg som afgørende faktorer og processer.

Planter og levende væsener er lavet af de samme grundlæggende stoffer: Imidlertid er der en næsten uendelig variation indenfor arterne og individerne. Planterne og de levende væsener vokser ud af de samme grundlæggende elementer og udviser stor harmoni og proportionalitet. Og alligevel findes der så overvældende mængde forskellighed, at vi er tvunget til at konkludere, at hvert væsen modtager en specifik form og målforhold. Denne specifikke form og mål fastlægges af Guddommelig Skæbne.

Share this