Forside | Livet

Guddommelig Forordning og Skæbne i Relation til Guddommelig Vilje


Gud registrerer alting i Sin Viden i en optegnelse, der indeholder hver tings særlige karakteristika, livslængde, udstyr, tid og sted for fødsel og død samt alle dets ord og handlinger. Alt dette sker på grund af Guddommelig Vilje, for det er gennem Guddommelig Vilje at enhver ting og begivenhed, uanset om de forekommer i den Guddommelige Videns rige eller i denne verden, at den bliver kendt og bliver givet en bestemt kurs eller retning. Intet eksisterer udenfor den Guddommelige Viljes horisont.

Et eksempel: Et foster står overfor utallige alternativer: enten om det skal blive til et levende væsen, om det skal eksistere eller ej, hvor og hvornår det skal fødes og dø og hvor længe, det skal leve, for blot at nævne nogle få. Alle væsener er fuldstændigt enestående i teint og fremtoning, karakter, lyster og ulyster og så videre, selvom de er dannet af de samme grundlæggende elementer. En partikel af føde, der kommer ind i en krop, enten et fosters eller en voksens, står ligeledes overfor utallige alternativer, hvad angår dens endelige bestemmelsessted. Hvis en enkelt partikel, der er beregnet til højre øjes pupil, skulle ende op i det højre øre i stedet, kan det resultere i en abnormitet.

Således ordner den altomfattende Guddommelige Vilje alting i henhold til en mirakuløst udregnet plan og er ansvarlig for universets mirakuløse orden og harmoni. Intet blad falder og intet frø spirer, uden at Gud vil det så.

Vort forhold til Guddommelig Vilje adskiller sig fra andre væseners forhold, for kun vi (og jinn) har muligheden for at vælge; med andre ord, fri vilje. Gud har nedtegnet alle detaljer om vore liv, baseret på Hans kendskab til hvordan vi vil handle og tale. Eftersom Han ikke er bundet til den menneskeskabte, og derfor kunstige, opdeling af tid i fortid, nutid og fremtid, eksisterer det, vi kalder "forudbestemmelse" kun i forhold til os, ikke til Gud Selv. For Ham betyder forudbestemmelse Hans evige viden om vore handlinger.

For at opsummere: Guddommelig Vilje dominerer skabelsen, og intet kan eksistere eller ske uden for Dens horisont. Den er samtidigt ansvarlig for universets mirakuløse orden og harmoni, og hver en ting og begivenhed bliver givet en specifik retning og karakteristika. Imidlertid betyder eksistensen af Guddommelig Vilje ikke, at vi ikke har nogen fri vilje.

 

Share this