Forside | Familie

Guddommelig Vilje og Menneskets Frie Vilje


Guddommelig Skæbne, også kaldet Guddommelig forudbestemmelse og arrangement dominerer universet; men ophæver ikke vor frie vilje.

Eftersom Gud er hinsides tid og rum, er alting inkluderet i Hans Viden og Han omslutter fortid, nutid og fremtid som i et enkelt, udelt punkt. Et eksempel: Når man befinder sig i et værelse, er ens synsfelt begrænset til værelset selv. Men hvis man ser fra et højere punkt, kan man se hele byen. Efterhånden som man stiger højere og højere, bliver éns synsfelt stadigt større. Når man ser Jorden fra Månen, ser den ud som en lille, blå marmorkugle. Sådan er det også med tiden. Så Gud opfatter al tid og rum som et enkelt, udelt punkt, hvori fortid, nutid og fremtid er forenet.

Eftersom al tid og rum er inkluderet i Guds Viden som et enkelt punkt, har Gud nedskrevet alt, hvad der vil ske indtil Dommedag. Englene bruger denne optegnelse til at forberede den mindre optegnelse for hvert individ.

Vi gør ikke noget, fordi Gud har skrevet det ned; Gud vidste på forhånd, at vi ville gøre det og skrev det derfor ned.

Der er ikke to skæbner, hvoraf den ene gælder årsagen og den anden virkning. Skæbnen er én og forholder sig til årsagen og virkningen samtidigt. Vores frie vilje (vore handlinger) er indbefattet i Skæbne.

Gud fører os til gode ting og handlinger og tillader og råder os til at bruge vores viljestyrke til det gode. Til gengæld lover Han os evig lyksalighed i Paradis.

Vi har fri vilje, selvom vi næsten intet bidrager med til vore gode gerninger. Hvis vi ikke bruger vor frie vilje på en passende måde, kan den ødelægge os. Derfor bør vi bruge den til gavn for os selv ved at bede til Gud, så vi kan nyde Paradisets glæder, en frugt af kæden af gode gerninger og opnå evig lyksalighed. Desuden bør vi altid bede om Guds tilgivelse, så at vi afholder os fra det onde og bliver frelst fra Helvedes pinsler, en frugt af den forbandede kæde af onde gerninger. Bøn og tillid til Gud styrker i høj grad vor tilbøjelighed til det gode, og anger og ønsket om Guds tilgivelse forstærker i høj grad svækkelsen og endda ødelæggelsen af vor tilbøjelighed til det onde og overtrædelser.

 

Share this