Forside | islam

Islam og universet


Alle ting har en bestemt plads i universets vældige plan, der fungerer på en storslået måde. Solen, månen og stjernerne og alle himmellegemer er knyttet sammen i et fremragende system, følger uforanderlige love og afviger aldrig fra deres fastlagte kurs. Selvom universet tilsyneladende er monotont og blindt adlyder et sæt love, er det hverken en fabrik, som det 18. århundredes videnskabsmænd tænkte sig, eller et kaos, som eksistentiellistiske filosoffer mente. Tværtimod er det en levende og dynamisk organisme, hvis enkeltdele fungerer i henhold til den plads, den optager, og opfylder dens rolle i systemet af gensidige relationer. På den anden side er Gud ikke nogen passiv kraft, der skabte universet som en automatisk maskine; men en evigt aktiv Kraft, Som uophørligt spejler Sine Navne i universets spejl. Hver en sådan afspejling fornyer universet, hvilket betyder, at en ny manifesteres hvert øjeblik. Men denne fornyelse afhænger af visse ubevægelige principper, der tillader os at regulere vore liv og, af denne grund, gøre menneskelivet muligt. Disse principper, som vi udleder af at betragte de "naturlige" begivenheder og kalder "naturlove", har kun en nominel eksistens. Universets Skaber og Hersker etablerede dem; skabelsen adlyder dem.
Det er af denne grund, at Islam er universets religion, for Islam er intet andet end lydighed og underkastelse overfor Gud, universets Herre. Solen, månen, Jorden og alle himmellegemer er muslim, ligesom luft, vand, varme, sten, træer og dyr, for alle ting i tilværelsen adlyder Gud ved at underkaste sig Hans love. Selv ikke -troende og ateister er muslim, hvad angår deres legemlige eksistens, for hver af deres kropsdele følger den kurs, Gud har sat for dem fra fødsel til død og opløsning.
Islam lærer os, at Gud, naturen og menneskeheden ikke er fjerne fremmede overfor hinanden eller i strid med hinanden. Gud gør Sig Selv kendt overfor menneskeheden gennem naturen og menneskeheden selv, og naturen og menneskeheden er to bøger (om skabelsen), der gør Gud kendt. Islam er navnet på den kode, som naturen i fuldkommen lydighed fungerer efter, og ved hvilken menneskeheden kræves, men ikke tvinges til, at leve efter. Heraf den frie vilje.
Share this