Forside | Tilbedelse

Ting, der gør bønnen ugyldig


At undlade nogen af bønnens obligatoriske handlinger, uanset om det er med vilje eller uvidenhed eller glemsomhed.

At udtale noget ord, om det så kun er på to bogstaver, der ikke er indeholdt i recitationen af bønnen.

At græde, sukke og beklage sig over verdslige ting og at lave nogen form for støj (undtagen for at klare halsen, hoste eller gabe) eller tale. Kun ufrivillig gråd på grund af frygt eller kærlighed til Gud og lignende (emotioner) gør ikke bønnen ugyldig.

At tale og besvare nogen opringning eller hilsen.

At recitere Koranen eller bønnerne så fejlfuldt, at man ikke kan finde det i Koranen eller blandt fortællinger fra Profeten, og at man fordrejer meningen, så det krænker islamiske sandheder og principper.

At sige bønner, der ikke findes i Koranen eller er fortalt fra Profeten, og som drejer sig om verdslige ting, såsom: "Oh Herre, sæt mig i stand til at betale min gæld" eller "Herre, lad mig blive gift med den-og-den kvinde (eller mand)"

At flytte sig eller skifte plads, når én, der ikke beder (salat), beder én om det.

At foretage sig noget, der kan få nogen til at tro, at man ikke beder.

At gøre noget, der gør den rituelle renhed ugyldig.

At vende sit bryst bort fra qibla.

At spise eller synke noget, der er større end en rest af en kikærte, der sidder mellem tænderne.

 

Share this